ENERGIA

Wszystko jest energią

Od zawsze fascynuje mnie świat niewidzialny i jego przejawy, Energia, która porusza każdą żywą komórką. Zgłębiam tajniki dostępnej na ten temat wiedzy i czuję potrzebę dzielenia się tą wiedzą i moimi umiejętnościami. Jestem dyplomowaną Bioenergoterapeutką i świadomie kieruję procesami uzdrawiania na wielu poziomach Istoty ludzkiej: fizycznej, energetycznej i duchowej. Skuteczność zabiegów energetycznych w połączeniu z praktyką Świadomego Oddechu jest imponująca.

Energoterapia, podobnie jak fizyka, postrzega świat w kategoriach Energii.

Energoterapia to powrót do naturalnej harmonii człowieka z samym sobą oraz z otoczeniem. Przywrócenie równowagi energetycznej daje impuls do wzbudzenia naturalnych właściwości samouzdrawiania we wszystkich obszarach życia.

Energia jest wszędzie wokół nas i my sami jesteśmy energią.

To, co najbliżej nas, tu na tej ziemi, żywe i nieożywione ma swoje wibracje.

Każda myśl, każde słowo, każdy czyn to energie płynące do wszechświata, a kosmos to najczystsza energia. Nasze życie, jego jakość zależy od energii tych z zewnątrz i tych z wewnątrz nas.

 

Struktura energetyczna człowieka

Struktura bioenergetyczna człowieka to:

1/ jego Aura (pole energoinformacyjne),

2/ punkty energetyczne

3/ i strumienie energetyczne.

AURA, POLE ENERGOINFORMACYJNE, zwane też biopolem, stanowi sumę różnych pól, które można zauważyć wokół żywych obiektów wytwarzających energię psychiczną. Podobnie jak każdy najmniejszy element we wszechświecie posiada informację o jego całości, tak też każda komórka organizmu dysponuje wyczerpującą informacją o całym organizmie, o każdym z jego organów i o innych komórkach.

Aura, Biopole człowieka składa się z wielu ciał połączonych, nakładających się jedno na drugie:
ciało fizyczne, ciało energetyczne, ciało emocjonalne, ciało mentalne, ciało duchowe. Każde z nich posiada swoją energię, charakterystykę polową, zajmuje określoną przestrzeń i wyraża się w postaci linii siłowych oraz promieniowania informacyjno-energetycznego.

RÓWNOWAGA ENERGETYCZNA = ZDROWIE

Stan zdrowia zależy bezpośrednio od stanu równowagi energetycznej. Ciało fizyczne i energetyczne nieustannie oddziaływują na siebie, przenikają siebie wzajemnie. Zaburzenia energetyczne w Aurze mogą przejawić się w postaci chorób somatycznych w ciele fizycznym. Jeśli pomiędzy poszczególnymi narządami, tkankami, komórkami, układami, anatomiczno-fizjologicznymi istnieje równowaga energetyczna, możemy ogólnie uznać, że człowiek jest zdrowy. Zasada ta dotyczy również naszego systemu emocjonalnego i psychicznego. Jeśli owa równowaga zostaje zachwiana, może wpływać to negatywnie na zdrowie człowieka. Równowaga energetyczna wpływa nie tylko na ciało fizyczne, ale również na jego związki rodzinne i relacje z innymi ludźmi. Diagnoza w energoterapii polega na określeniu, w którym miejscu nastąpiło zaburzenie energetyczne. Właściwa diagnoza umożliwia zastosowanie skutecznej terapii. Terapia odbywa się na wielu poziomach: ciele fizycznym, energetycznym i duchowym.

Energoterapia polega na odblokowywaniu przepływu energii w organizmie człowieka, umożliwia to powrót do równowagi. Istotą energoterapii jest korygowanie zaburzeń energetycznych w Aurze człowieka. Wszelkie zaburzenia somatyczne i psychiczne są widoczne i odzwierciedlają się w ludzkiej Aurze. Działanie energoterapeuty to diagnoza zaburzeń, usuwanie blokad energetycznych, zasilenie energetyczne oraz przywrócenie swobodnego przepływu bioenergii w organizmie człowieka. Zabieg energoterapeutyczny przywraca równowagę energetyczną – homeostazę energetyczną – i tym samym następuje wzmocnienie systemu odpornościowego i przyspieszenie regeneracji organizmu.

Przepływ energii w ludzkim ciele.

Pierwsze prawo medycyny energetycznej brzmi E=mc² (energia = masa x prędkość światła do kwadratu).

Czyli – zmień energię, a zmienisz masę.

Fizyka kwantowa zmieniła naukowy punkt widzenia wszechświata, przyjmując holistyczną koncepcję jego funkcjonowania.

Atomy wszelkiej materii, które do tej pory uznawane były za fizyczne, w rzeczywistości są wirami energii i pozostają pod wpływem energii otoczenia. Nie ma możliwości wydostania się z pola energii, dlatego nie można przebadać pojedynczego elementu bez przebadania wpływu otoczenia. Oznacza to, że nie można badać człowieka, nie biorąc pod uwagę jego środowiska oraz reakcji z nim. Zdrowie i samopoczucie człowieka zależy od dynamicznych czynników w otoczeniu, a przede wszystkim sposobów reagowania na nie. Żeby zrozumieć istotę rzeczy, nie można patrzeć tylko na jedną część, ale na wszystkie elementy z nią połączone.

Medycyna konwencjonalna, oparta na klasycznej fizyce Newtona (XVII wiek), mówi, że świat zbudowany jest z materii. A ciało ludzkie to „maszyna” składająca się z części. Jeśli zrozumiemy, jak one działają, nauczymy się „naprawiać maszynę”, czyli leczyć ciało. 

Na początku XX wieku fizycy ustanowili nowy obraz świata – teorię Newtona zastąpiła mechanika kwantowa. Mówi ona, że wszechświat zbudowany jest z energii. To, na co patrzymy jak na materię, której można dotknąć, tak naprawdę fizycznie nie istnieje. Zbudowana jest bowiem z atomów. A „atom nie posiada żadnych właściwości fizycznych” – to słynne zdanie wypowiedział w 1932 roku Werner Heisenberg, jeden z pionierów mechaniki kwantowej, w przemowie po otrzymaniu Nagrody Nobla. Einstein również twierdził, że „atomy nie są ani odrobinę fizyczne – są wirami energii w nieustannym ruchu. To energia kształtuje materię. Materia, jako coś fizycznie stałego, nie istnieje”.

Skoro zatem Wszechświat nie jest fizyczny, to ciało ludzkie tym bardziej. Atomy w naszym organizmie są energią i wchodzą w reakcje z całą energią dookoła. Nasze własne pole energetyczne współistnieje z większym polem, niezbadaną do końca tajemniczą całością, która ogarnia Wszechświat.

W świetle tej „nowej fizyki”, energoterapia zyskuje rodzaj naukowego zaplecza. Fizyka kwantowa bardziej dziś podbudowuje bioenergoterapię niż medycynę akademicką. Bo przecież „materia jest energią”. A z tego punktu widzenia, choroba nie jest żadnym tworem materialnym w ciele. Jest jedynie zaburzeniem energetycznym, blokadą lub nieprawidłowym przepływem energii. Można to poprawić bez fizycznej ingerencji w ciało.

Top