KOHERENCJA

KOHERENCJA KWANTOWA ® – NATURALNY STAN ISTNIENIA

Stan harmonii, równowagi, homeostazy, spójności Tu i Teraz, w tym ciele, z tym umysłem, z tą energią wchodzimy synchronicznie w najwłaściwszą dla siebie wibrację, świadomie łączymy się we wszystkich swoich wymiarach, z elementami przestrzeni, polem Świadomości, którym jesteśmy;  docieramy do Siebie, by zarządzać swoją przestrzenią – Sobą – Energią, Sobą – Ciałem, Sobą – Duszą, Sobą – Intuicją, Sobą – Przestrzenią, Sobą – Świadomością, Sobą – Umysłem Kwantowym, Sobą – Boską Matrycą.

Zatrzymuję się i delikatnie kieruję świadomość na oddech, pozwalam sobie, żeby oddech płynął przez ciało, głębiej, luźniej, swobodniej. Czuję, jak skierowanie uważności na oddech powoduje, że ciało reaguje na przepływ energii, rozluźnia się i uspokaja. Energia płynie od ziemi, przez stopy, nogi, kręgosłup, do klatki piersiowej, do wnętrza głowy, wypływa górą i rozprzestrzenia się.

Świadomością zauważam, że energia doskonale wie jak ma płynąć, a ciało, początkowo zdziwione, poddaje się temu naturalnemu przepływowi – dzieje się NATURALNY STAN ISTNIENIA.

20 świadomych oddechów i pojawia się gotowość wejść głębiej, poczuć bardziej. Płynę z oddechem do serca i tam świadomie oddycham – wdech sercem i wydech sercem. Oddech wie jak płynąć, Oddech-Energia oddycha samoistnie, oddech oddycha mną a ja nim. Świadomością wprowadzam z oddechem w sercu piękną informację energetyczną – wysoką wibrację emocji Wdzięczności, Spokoju, Miłości, Radości, Obfitości, Wolności. Serce oddycha i z każdym uderzeniem wysyła coraz bardziej harmonijny impuls do mózgu i całego organizmu. Po chwili ciało odczuwa jeszcze głębsze odprężenie, umysł cichnie, dołącza do tego doświadczenia Równowagi, Spójności, Homeostazy – dzieje się STAN KOHERENCJI.

Podchodzę do drzewa, przytulam się i po chwili następuje synchronizacja energetyczna, odczuwam rytm bicia swojego serca, który naturalnie łaczy się z rytmem przepływu Energii – Życia drzewa. Płyniemy już razem, łączymy się w jedno … i dalej w Przestrzeń. Materia staje się energią, energia falą, wibracją, fale cząsteczkami, cząsteczki kwantami, kwanty Przestrzenią – Źródłem – Matrycą Życia – Polem Wszystkiego co Jest – dzieje się KOHERENCJA KWANTOWA.

Każdy z nas ma dostęp do tej Przestrzeni, w stanie Koherencji Kwantowej wszystko dzieje się po prostu, oddech sam się oddycha, ciało czuje się w harmonii ze wszystkim, umysł łączy się z Przestrzenią Wszystkiego co Jest, Jestem Źródłem i Źródło jest Mną – płyną informacje, widzę i czuję Przestrzeń, dzieje się uzdrowienie, uwolnienie.

Kiedy świadomie tworzę stan koherencji w swoim organizmie, wysyłam komunikat elektromagnetyczny do przestrzeni i w procesie rezonansu przestrzeń też się harmonizuje i wraca odpowiedź w formie sytuacji, zdarzenia o tym samym ładunku elektromagnetycznym.

Ciekawy eksperyment w japońskim Ikeguchi Laboratory przedstawia 32 taktomierze wprawione w ruch, każdy w innym czasie, samoistnie synchronizują się do wspólnego rytmu. Dążenie do spójności, równowagi, koherencji jest naturalnym procesem w przestrzeni.

KOHERENCJA SERCA

Każde życie niesie wyzwania. Każde serce posiada odpowiedź.

Wyobraź sobie, że możesz codziennie osiągać stan spokoju i harmonii, nawet w obliczu najbardziej wymagających sytuacji życiowych.

Zatrzymaj się na chwilę, uspokój myśli i emocje. Czy wiesz jak to zrobić? Dzięki regularnej praktyce koherencji serca – możesz osiągnąć stan równowagi w sobie.

Każde uderzenie serca ma znaczenie. Rytm serca ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego systemu nerwowego, na myśli i emocje. W stanie koherencji serca korzystamy z pełni swoich możliwości. Doświadczamy lekkości i wewnętrznej harmonii. Myśli i emocje są zbalansowane. Jednocześnie czujemy przypływ energii.

SERCE – EMOCJE – ENERGIA

Od wieków serce jest uznawane za źródło uczuć, odwagi i mądrości. Wedle niektórych starożytnych  wierzeń bogowie zaczynali akt stworzenia od swego serca. Starożytni Egipcjanie byli przekonani, że to z serca, a nie z mózgu wychodzą wszelkie rozkazy kierujące człowiekiem. Te dwa, pozornie sprzeczne elementy – emocje i intelekt – lokują także w sercu Chińczycy, uważając je za jeden z Ośmiu Cennych Organów Buddy. Taoizm umiejscawia w sercu ośrodek rozumienia.

Przez ponad 25 lat Instytut HeartMath bada mechanizmy fizjologiczne, za pomocą których serce i mózg się komunikują, a także jak aktywność serca wpływa na nasze postrzeganie, emocje, zdrowie i intuicję. Serce posiada ok. 60 tysięcy komórek neuronowych, jest to swoisty mózg serca. Dzięki połączeniom neuronalnym, serce odbiera sygnał o tym co wydarzy się w świecie zewnętrznym o około 6 sekund wcześniej niż zarejestruje to mózg.
Serce posiada własną inteligencję! Komunikuje się z mózgiem, zapamiętuje i podejmuje samodzielne decyzje.

EMOCJE

Wykres przedstawia  zapis zmian rytmu serca pod wpływem emocji.

Badania przeprowadzone w Instytucie HearthMath potwierdziły, że serce tworzy emocje.

Kiedy doświadczamy stanów emocjonalnych, takich jak: złość, niepokój, frustracja, nasze serce wysyła sygnał ( impuls elektromagnetyczny) do mózgu, który odzwierciedla tę emocję. Emocje te wykazują niestabilny, niesymetryczny zapis elektromagnetyczny – taki jest również sygnał, jaki pojawia się w mózgu i w całym organizmie. Spada nie tylko odporność organizmu ale przestajemy klarownie myśleć, ogarnia nas często niesprecyzowany niepokój i podejmowanie decyzji sprawia trudność.

Na szczęście, system serce-mózg, działa także w przypadku doświadczania harmonijnych, koherentnych emocji, jakimi są wdzięczność, radość, miłość, spokój. Serce wysyła wtedy do mózgu harmonijny sygnał elektromagnetyczny i rytm serca staje się uporządkowany, na wzór płynnej, harmonijnej fali, co z kolei dobroczynnie wpływa na cały nasz organizm. Naukowcy z Instytutu HeartMath nazywają to wzorcem spójnego rytmu serca. Gdy serce bije właśnie w taki sposób, cały nasz organizm działa ze zwiększoną wydajnością i w większej harmonii. Czujemy się wtedy pozytywnie, pewnie, jesteśmy bardziej spostrzegawczy i spokojni. Mamy więcej energii, działamy efektywnie, wzrasta świadomość naszych celów i klarowność jak je osiągnąć, odczuwamy jedność z Przestrzenią Wszystkiego co Jest.

Stan koherencji serca to synchronizacja pracy serca i mózgu, optymalny stan organizmu, można ją osiągnąć dzięki prostym praktykom świadomego oddechu i prostej wizualizacji – a ćwiczenia te można wykonywać dowolną ilość razy i w dowolnym momencie. Praktyka koherencji serca prowadzi do świadomej reakcji emocjonalnej w każdej sytuacji życiowej. Natychmiast następuje zmiana rytmu serca, która uruchamia ponad 1300 procesów biochemicznych w organizmie. Serce i cały organizm wysyła harmonijny impuls elektromagnetyczny do przestrzeni – komunikat energetyczny. W taki sposób tworzymy nasze doświadczenia.

Każdy z nas jest w stanie osiągnąć, zwiększać i podtrzymywać swoją osobistą i społeczną koherencję. W stanie koherencji żadna energia nie jest marnowana, ponieważ nasze systemy funkcjonują optymalnie i następuje synchronizacja między rytmem serca, rytmem układu oddechowego i rytmem ciśnienia krwi. Stan koherencji wpływa na odczuwanie spokoju wewnętrznego, jasne myślenie, wzmocnienie funkcji układu odpornościowego i równowagę hormonalną. Dzięki prostym ćwiczeniom, osiągamy spójność, świadomie zmieniamy odczuwane emocji i jesteśmy w stanie świadomie uwolnić wszelkiego rodzaju stres. Ponadto rozwijamy naturalną inteligencję naszego serca, łączymy się z naszym energetycznym sercem by korzystać w życiu z intuicyjnego prowadzenia. 

ENERGIA

https://www.heartmath.org/

Jednym z najbardziej znaczących odkryć ogłoszonych przez Instytut HeartMath jest dokumentacja pola energii o kształcie obwarzanka, które otacza serce i rozciąga się poza ciało. To pole energii elektromagnetycznej istnieje w konfiguracji zwanej torusem i ma średnicę długości nawet do kilkunastu metrów.

Chociaż pole serca nie jest aurą człowieka ani też praną opisaną w starożytnych tradycjach sanskrytu, może jednak być przejawem energii, która bierze początek w tym obszarze.

Wiedząc o istnieniu tego pola, badacze Instytutu HeartMath zadawali sobie pytanie, czy może istnieć inny rodzaj energii, jakiego jeszcze nie odkryliśmy, który jest zawarty wewnątrz znanego już pola. Aby wypróbować tę teorię, badacze postanowili poddać testom wpływ ludzkiej emocji na DNA – esencję samego życia.

Eksperyment został opisany przez Gregga Bradena w książce „Boska Matryca”.

Doświadczenia były prowadzone w latach 1992-1995; zostały rozpoczęte od wyizolowania DNA w szklanej próbówce, które następnie zostało poddane działaniu potężnej formy uczucia, znanej jako emocja koherentna – wdzięczność, współodczuwanie, miłość.

Według głównych badaczy, Glena Reina i Rollina McCarty’ego, ten stan fizjologiczny może być stworzony świadomie poprzez celowe uspokojenie umysłu, przeniesienie świadomości do rejonu serca i skupienie się na pozytywnych emocjach. Wykonano szereg testów, w których brało udział pięć osób wyszkolonych w stosowaniu emocji koherentnej. Używając specjalnych technik do analizy DNA zarówno pod kątem chemicznym, jak wizualnym, badacze mogli wykryć zmiany, jakie nastąpiły. Wyniki były niezaprzeczalne, a ich implikacje bezbłędne.


Zasadnicze przesłanie: ludzka emocja zmieniła kształt DNA! Bez fizycznego dotykania go ani robienia czegokolwiek innego poza stworzeniem precyzyjnego uczucia w swym ciele, uczestnicy potrafili wpłynąć na molekuły DNA w próbówce.

KOHERENCJA KWANTOWA ®

Koherencja serca to tylko wstęp do dalszego rozwoju Siebie – Świadomości, Siebie – Energii, Siebie – Duszy, Siebie – Przestrzeni, Siebie – Intuicji,    Siebie – Twórcy Życia.

Przecież Życie to Ja, a życie płynie na wielu poziomach, płaszczyznach, przestrzeniach.

Nieustannie żyjemy w wielu wymiarach – ciało, umysł, energia, dusza. Każdy z tych wymiarów kieruje się inną logiką, często stwarzając wrażenie braku spójności. Ciało potrzebuje odpoczynku, umysł rozbiegany procesuje informacje, energia krąży bezładnie, dusza ma swój plan …

KOHERENCJA KWANTOWA ® to odczuwanie Siebie – Przestrzeni, to poszerzanie naszego postrzegania poza ciało, poza środowisko, w którym żyjemy, poza geny, poza czas …

Kiedy pozwolimy sobie poczuć swoją wielowymiarowość zaczynamy dostrzegać więcej, czujemy pełniej, tworzymy świadomiej.

Naszym zadaniem tutaj, będąc w tym ciele jest przejście od filozofii do praktycznego działania; od umysłu przez ciało, do duszy; od wiedzy przez doświadczenie do mądrości; od myślenia przez działanie do bycia; do świadomego tworzenia swojej rzeczywistości.

Mamy do dyspozycji całą biologiczną i neurologiczną maszynerię.

Zapraszam na sesje Koherencji Kwantowej®.

Więcej o SESJACH

Top