WARSZTATY

CHANGE – ŚWIADOMOŚĆ ZMIANY

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.”
Mahatma Gandhi

ZAPRASZAM DO PRAKTYKI W PRZESTRZENI KWANTOWEJ

Projekt regularnych spotkań w przestrzeni kwantowej skierowany jest do
wszystkich, którzy pragną integrować proces zmiany w obszarze
energetycznym i funkcjonować w swoim życiu codziennym w wyższych
częstotliwościach i nowej Energii kwantowej Świadomości. Ma na celu
poszerzanie własnej odczuwającej Świadomości i tworzenie swojego życia
z tego poziomu.

Wspólny proces w przestrzeni kwantowej powoduje, że świadomie
wprowadzane zmiany są efektywniejsze, działamy z poziomu spójności,
koherencji i wzmacniamy efekty swojej własnej praktyki.
Zmiana energii osobistej jest dużo łatwiejsza w środowisku wysokiej
wibracji tworzonej przez interferencję fal – kiedy każdy z nas wchodzi w
stan koherencji, natychmiast równoważy swój własny system neuronalny i
emituje do przestrzeni energetyczny komunikat o wysokiej i harmonijnej
częstotliwości. Nasze indywidualne częstotliwości, już spójne i
wysokowibracyjne, łączą się i wzmacniają przestrzeń, w której każdy
odczuwa łatwość wchodzenia w proces kwantowy.

Proces kwantowy to świadoma prowadzona przeze mnie medytacja. W
procesie docieramy do przestrzeni Pola kwantowego, Pola Wszystkiego co
jest, Matrycy Życia, Źródła, z którego wszyscy jesteśmy i dostrajamy
wibracje całej naszej Istoty do spójnego sygnału energetycznego w ciele fizycznym i całej przestrzeni. Tworzymy i utrwalamy nowe połączenia neuronowe. Będąc w stanie koherencji kwantowej, nasza komunikacja z przestrzenią kwantową staje się świadomym procesem tworzenia.

Każde spotkanie odbywa się w czasie rzeczywistym i jest dostrojone do
energii danego procesu. Każdy z nas przystępuje do procesu z własną
intencją a pole elektromagnetyczne, jakie wytwarzamy w trakcie procesu
wspiera każdego z nas indywidualnie.

Spotkanie odbywa się na platformie Zoom i trwa minimum 60 minut.

Top